Visie op kinderopvang

Wij streven naar kwalitatieve opvang, zonder compromissen.

Het team van kinderdagverblijf “De Kaboutertjes” wil de totale ontwikkeling van uw kind bevorderen. De opvoeding binnen ons kinderdagverblijf vervangt de opvoeding thuis niet, maar vult ze aan. De Kinderverzorgsters zijn dan ook geen vervangouders, maar professionele begeleiders die via continue bijscholing en teamwork op de hoogte proberen te blijven van nieuwe inzichten en ontwikkelingen in verband met groepsopvoeding.

Een warme omgang tussen kinderverzorg(st)er en kinderen

De sfeer van warmte en geborgenheid in de opvang, die nodig is voor een goede ontwikkeling, wordt vooral door de begeleider(s) bepaald. De individuele momenten van aandacht geven bij eten, slapen, spelen en verzorgen, worden benut om tot een echt persoonlijk contact met de kinderen te komen. Hierbij houden we rekening met het ritme, de persoonlijkheid en de noden van elk kind. Naast individuele begeleider zijn de opvoeders binnen ons kinderdagverblijf ook groepsleiders, organisatoren en animatoren van de groep. Ook regelmatig nieuw spelmateriaal aanbieden, het eetmoment rustig en sfeervol laten verlopen, een nieuw spelletje inbrengen, een leeshoek inrichten, oog hebben voor vriendschappen en ruzies en de zelfredzaamheid stimuleren behoren tot de taken van de begeleiders. Zo leren we kinderen rekening houden met anderen, helpen, delen, vriendjes maken en ruzies bijleggen.

Een interieur op maat van de kinderen.

De inrichting van de leefruimtes van baby’s/kinderen bepaalt voor een groot deel hoe baby’s/kinderen spelen, zich gedragen, zich ontwikkelen. Daarom worden de leefruimtes zo ingericht dat ze uitnodigen en stimuleren tot zo divers mogelijk spel, maar ook kansen biedt om zich even terug te trekken uit de groep. De speelruimtes zijn uitgerust met verschillende speelhoeken, zoals een kussenhoek, kruiphoek, speelhuisjes, poppen-, lees- en constructiehoeken, bouw-, knutsel- en ontdekhoeken. Daar krijgen de kinderen, binnen handbereik, een open aanbod aan divers spelmateriaal.

Een nauwe samenwerking met de ouders

Een goede, kwalitatieve opvang van kinderen kan nauwelijks zonder een goede samenwerking met de ouders. De samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Samen met de ouders wennen aan de nieuwe omgeving, stimuleert het kind om zijn vertrouwen over te dragen aan de nieuwe opvoeder.

Waar de rest stopt, gaan De Kaboutertjes verder… 

Door continue bijscholing blijven wij constant vernieuwen.

Als team zijn wij actief bezig met zelfevaluatie en doelgerichte observatie om het welbevinden en de sfeer constant te optimaliseren. Onze continue bijscholing geeft ons en u de garantie dat wij steeds mee zijn met de laatste ontwikkelingen.

en verder… 

Opvoeding binnen ons kinderdagverblijf.

Opvoeden is een kind op weg helpen naar volwassenheid. Een heleboel mensen staan klaar om een kind op te voeden: ouders, grootouders, begeleiders in de opvang, leerkrachten, vrienden, andere kinderen, … Een liefdevol nest, zowel thuis als waar het kind opgevangen wordt, bevordert zijn ontwikkeling en groei.

In de opvang

De kinderopvang is voor kinderen vaak de eerste plek buiten het gezin. Het is de bedoeling dat elk kind zich goed voelt in de opvang zodat het er volop de wereld kan verkennen. Een goede samenwerking tussen ouders en opvang is daarvoor van essentieel belang.

Aanpak op maat.

Een kind heeft in de opvang een vertrouwde persoon nodig waaraan het zich kan hechten. Deze begeleider biedt het kind veiligheid en ondersteuning. De aanpak gebeurt op maat van het kind en zorgt ervoor dat elk kind zich goed voelt (welbevinden) en geboeid bezig kan zijn (betrokkenheid).

Ouders als partners.

Ouders en opvang zijn partners in de opvoeding. De ouder kent zijn kind als de beste en de opvang is expert in de opvang van meerdere kinderen in groep. Ouders en opvang nemen best voldoende tijd voor het eerste contact. Ouders zijn een belangrijke bron van informatie over de bijzonderheden van het kind. Als een ouder zich welkom voelt en er respect en openheid is voor het thuismilieu, is er een goede basis gelegd voor vertrouwen.

Bijbrengen van sociale vaardigheden

Al op hele jonge leeftijd leren kinderen hoe ze contact kunnen maken met andere mensen. Het begint al met een paar weken wanneer een baby voor het eerst lacht naar zijn vader of moeder… Doordat hier positief op gereageerd wordt, zal het kind dit vaker gaan herhalen. En zo ontstaan langzaam de eerste sociale vaardigheden, het kind leert contact te maken met de mensen om hem heen. De ontwikkelingen die het kind in de jaren hierna doormaakt zijn enorm en dat geldt ook voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden.Op de leeftijd van vier/vijf jaar kunnen de meeste kinderen goed contact maken met andere kinderen en volwassenen. Toch is er ook een groep kinderen die hier nog veel moeite mee heeft. Dit kan betekenen dat het kind is opgegroeid in een omgeving waar bijvoorbeeld weinig andere kinderen waren en het kind dus gewoon nog weinig ervaring heeft met andere kinderen. In dat geval zal het kind snel de vaardigheden die het nodig heeft leren. Maar er is ook een groepje kinderen dat wel genoeg ervaring opgedaan heeft maar zich toch geen raad weet in het bijzijn van andere kinderen.