Ontwikkeling

Motoriek

Uw kindje ontwikkelt zich bijzonder snel de eerste jaren. Zowel de fijne bewegingen als de grovere motoriek kennen een verbazingwekkende evolutie. Van ongecontroleerde bewegingen tot precisiewerk, hier begeleiden wij uw kindje stap voor stap.

Zintuigen

De zintuiglijke ontwikkeling gaat over de toenemende mogelijkheden van het gebruik van de zintuigen. Het gaat over de mijlpalen van het zien, horen, voelen, proeven en ruiken. Zintuiglijke ontwikkeling stimuleren is belangrijk,daarom bieden wij uw kindje een stimulerende omgeving aan. Dat betekent dat wij inspelen op wat uw kind op een bepaalde leeftijd aanspreekt. We maken de omgeving boeiend waardoor uw kind uitgedaagd wordt om nieuwe dingen te ontdekken: nieuwe geluiden, geuren, smaken, materialen om aan te voelen,…

Verstandelijk

De verstandelijke ontwikkeling gaat over de ontwikkeling van het denken, het leren verbanden leggen, het begrijpen en het redeneren. Iedereen is in gedachten voortdurend bezig met de werkelijkheid. Ons denken staat nooit stil. Elk kind heeft zijn ouders en andere steunfiguren nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Taal en communicatie

Om de wereld te kunnen begrijpen, moet een kindje namen voor mensen, dingen, gevoelens en handelingen kennen. Zo wordt het meer verstaanbaar voor zijn omgeving. Taal en communicatie creeren een gevoel van veiligheid. Daardoor ontwikkelt het kind zich steeds beter, zowel verstandelijk, sociaal als emotioneel.

Sociaal emotioneel

Nooit ontwikkelt het kind zo snel als tijdens de eerste levensjaren. Vergelijk een pasgeboren kind maar eens met een peuter. Hier volgen de mijlpalen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind tussen 0 en 3 jaar. Het gaat over leren omgaan met gevoelens, een band opbouwen met anderen en leren omgaan met anderen.

Zindelijkheid

Een echte zindelijkheidstraining hoeft niet. Zindelijk worden is een ontwikkelingsproces dat elk kind doormaakt op zijn eigen tempo. De ouder(s) en begeleider(s) hebben een ondersteunende rol: kijk of het kind eraan toe is, of het interesse heeft, herinner het kind regelmatig om tijdig te gaan plassen, zorg voor een goed potje, …

Spelen

Spelen is van levensbelang voor de algemene ontwikkeling van het kind. Spelenderwijs wordt een kind handiger en leert het over zichzelf, over de anderen en over de wereld rondom. Een kind speelt louter voor het plezier. Het zal ook niet langer spelen dan dat het er zin in heeft. In zijn spel is een kind voortdurend actief.

Voeding

Van melkvoeding naar een volledige maaltijd is een parcours waar heel wat bij komt kijken. Wat op het menu staat, hoe groot de porties zijn… Een professioneel team van deskundigen staat dagelijks paraat om al onze maaltijden te bereiden op maat van uw kind. Wij hebben bewust gekozen om geen voeding uit potjes te serveren, maar enkel verse maaltijden te serveren aan uw baby, kruiper of peuter. De maaltijden die wij serveren worden bij ons vers bereid, deze maaltijden worden nauwkeurig samengesteld door een professioneel team zodat wij nog meer tijd hebben om met onze kinderen actief bezig te zijn. De maaltijden worden zodanig bereid zodat de smaakeigenschappen en de voedingswaarde van de producten optimaal bewaard blijven, wat belangrijk is voor het leerproces van onze kinderen. Al onze maaltijden en aanlevering van ingrediënten voldoen aan de strengste en meest recente kwaliteitsnormen. Alle maaltijden worden samengesteld door een werkgroep die bestaat uit volgende leden: Een dietiste, een deskundige voeding voor kinderdagverblijven, een gezondheidscoordinator, een coordinator voor kinderdagverblijven, een aantal verpleegkundigen, het federaal voedselagentschap en een medewerker van “Kind en Gezin”. Kortom de maaltijden worden bereid op maat van onze kindjes, rekening houdend met hun leeftijd of specifieke wens, daarbij wordt ook nog rekening gehouden met de voorschriften van “Kind en Gezin” en de nieuwe ontwikkelingen in de voedingsleer voor onze allerkleinsten.

Opvoeding

Een goede opvoeding, daar geniet uw kind een leven lang van.

Opvoeden is een kind op weg helpen naar volwassenheid. Een heleboel mensen staan klaar om een kind op te voeden: ouders, grootouders, begeleiders in de opvang, leerkrachten, vrienden, andere kinderen, … Een liefdevol nest, zowel thuis als waar het kind opgevangen wordt, bevordert zijn ontwikkeling en groei.

Onze doelstellingen

Hieronder kan u enkele belangrijke peilers terugvinden die wij nastreven om uw kind een mooie bagage mee te geven voor zijn/haar levensreis.

Ontwikkelen van de zelfredzaamheid van elk kind

Al te gemakkelijk wordt vanwege de efficientie alles kant en klaar aangeboden aan het kind. Het krijgt de gelegenheid niet om zelf te doen wat het al zelf kan. Nochtans hechten kinderen veel belang aan de waardering die ze krijgen door hen te bevestigen in hun eigen kunnen. Het stimuleert in belangrijke mate hun zelfvertrouwen en vormt de basis voor hun latere zelfstandigheid. Bovendien prikkelt het de nieuwsgierigheid. Daarom het motto: ‘Leer mij het zelf doen!’

– Stimuleren van de absorberende geest

Tijdens de eerste 3 jaar van zijn leven, ontwikkelt het kind zich vooral door zijn absorberende geest. Het neemt onbewust informatie op uit zijn omgeving en verwerkt die door navolging van voorbeelden en door herhaling. Door speciaal ontwikkelde materialen aan te bieden wordt deze absorberende geest gestimuleerd.

– Creeren van een goed voorbereide omgeving

Kinderen ontwikkelen zich in voortdurende wisselwerking met de omgeving. Deze verschaft als het ware voedsel voor de geest. Niet alle “voedsel” is gezond en daarom is het belangrijk om de omgeving van het kind goed voor te bereiden, zodat er een minimum van aanpassing wordt verwacht van het kind.

– Respect voor de eigenheid van elk kind

Elk kind heeft zijn eigen ontwikkelingspatroon. Het ene kind leert vlugger praten terwijl het andere eerder zindelijk is. Door individuele observatie worden de verschillen van elk kind gerespecteerd en wordt de begeleiding optimaal afgestemd op zijn ontwikkeling en interesse.

– Respect voor het tempo van elk kind

De hoeveelheid tijd die kinderen besteden aan elke fase van hun ontwikkeling verschilt van kind tot kind. Klassikale activiteiten zijn wel “efficient” voor de begeleidster maar houden geen rekening met het verschil in tempo. Wat voor het ene kind te snel gaat, duurt voor het andere te lang, wat uitmondt in frustratie enerzijds en verveling anderzijds. Door individuele begeleiding wordt het tempo van elk kind gerespecteerd.